Privacybeleid

JOOSTEN installatietechniek, gevestigd aan Uiver 415, 2171PR Sassenheim, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://joosteninstallatietechniek.nl/
Uiver 415, 2171PR Sassenheim
+31 (0)6 13175921

Bryan Joosten is de Functionaris Gegevensbescherming van JOOSTEN installatietechniek Hij/zij is te bereiken via info@joosteninstallatietechniek.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

JOOSTEN installatietechniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@joosteninstallatietechniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JOOSTEN installatietechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming

JOOSTEN installatietechniek neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JOOSTEN installatietechniek) tussen zit. JOOSTEN installatietechniek gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– WordPress (website)

– Microsoft Office (e-mail)


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JOOSTEN installatietechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Maximaal 3 maanden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

JOOSTEN installatietechniek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JOOSTEN installatietechniek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JOOSTEN installatietechniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@joosteninstallatietechniek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

JOOSTEN installatietechniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JOOSTEN installatietechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@joosteninstallatietechniek.nl

Alle diensten

cv-icon

CV-ketel plaatsen

01.

Wilt u een nieuwe CV-ketel laten plaatsen? Is uw CV-ketel aan vervanging toe? 

Bekijk onze vaste prijzen.

onderhoud

CV-ketel onderhoud

02.

Onderhoud aan uw CV-ketel is belangrijk voor de veiligheid in huis én voor de levensduur van de CV-ketel!

ventilatie

Ventilatie plaatsen

03.

Heeft u problemen met uw mechanische ventilatie? 

Voor het plaatsen van een nieuwe MV-box kunt u terecht bij JOOSTEN installatietechniek.

onderhoud

Ventilatie onderhoud

04.

Vaak wordt dit vergeten, maar ook uw MV-box heeft onderhoud nodig.

Neem contact op of bekijk hier meer.