Onderhoudsabonnement

Wilt u zorgeloos genieten van de warmte en van uw warme douche? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Wij bieden u een onderhoudsabonnement aan, waarin wij jaarlijks of één keer in de twee jaar uw CV-ketel nakijken. Tevens kunnen wij ook het onderhoud aan uw MV-box of WTW-installatie doen.

Hierdoor zal de kans op storingen grotendeels weggenomen worden. Daarnaast zal de levensduur én de veiligheid van uw installatie beter gewaarborgd zijn.

Kwaliteit

Wij – JOOSTEN installatietechniek – streven naar kwaliteit. Dit is terug te vinden in het verduurzamen van de installatie, klantvriendelijkheid en daarnaast besteden wij veel aandacht aan trainingen en de uitrustingen van onze monteurs.

Onze monteurs zijn uitgerust met de VCA-certificering en hebben daarnaast meerdere fabriekstrainingen ondergaan.

Te onderhouden apparatuur
De overeenkomst wordt aangegaan door
Installaties die jaarlijks worden onderhouden gaan langer mee en zijn zuiniger.
Verlenging
• Stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
• Beide partijen kunnen het Onderhoudsabonnement ten alle tijden schriftelijk en/of telefonisch opzeggen.
Betalingen
• Aanneemsom te voldoen binnen 8 dagen na factuurdatum.
Prijsaanpassingen
• Alle prijzen kunnen jaarlijks worden herzien.
Meerwerktarieven correctief onderhoud/storingen
• Servicemonteur €60,- per uur (overuren: +35%)
• CV-monteur €50,- per uur (overuren: +35%)
*Werktijd: maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 17:00 uur.
Garantie
De garantie op de uitgevoerde werkzaamheden in het kader van het onderhoud bedraagt 1 maand op arbeidsloon. Indien een eventuele storing optreed die niet herleidbaar is en of samenhangt met een voorliggend bezoek binnen deze periode is deze garantie niet van toepassing. Dit geldt eveneens voor storingen die optreden ten gevolge van externe oorzaken zoals stroomuitval, ondeskundig handelen van derden, enz.

Voor akkoord